eibab.se
Automotive & Packaging World Wide

Tel: +46 (0) 431 75145

U-Bolts Pipe Conector Brackets for pipe clamps Clamps PSA Clamps M10 pipe clamp M8 Pipe clamps Volvo & Saab clamps Volvo replacement hangers Volvo replacement hangers

Volvo replacement hangers Square clamps Ford clamps Universal hangers Universal hangers Exhaust kit for Volvo cat Replacement hangers Exhaust kit for Volvo cat Flat gaskets Stud bolts Universal replacement hangers

   Klicka på ikonerna nedan för att ladda ner vårt Inköpsavtal (går enbart att få på Engelska) samt också
de internationella föreskrifter gällande träemballage enligt ISPM 15 (går enbart att få på Engelska).
 
Inköpsavtal, PDF på Engelska:                Internationella föreskrifter gällande träemballage ISPM 15, PDF på Engelska: 
Länk till Svenska Jordbruksverket gällande internationell standard för färpackningsvirke: ISPM 15.
  
GB flagga   Click on icons below to download our General Terms and Purchasing Conditions. You can also download the
International Regulation of Wood Packaging, ISPM 15. 
 
General Terms and Purchasing Conditions               International Regulation of Wood Packaging in accordance with ISPM 15: 
Link to the Swedish Board of Agriculture regarding the International Standard for Wood Packaging: ISPM 15.