eibab.se
Automotive & Outdoor industry

Tel: +46 (0) 431 75145         Fax: +46 (0) 431 75933

U-Bolts Pipe Conector Brackets for pipe clamps Clamps PSA Clamps M10 pipe clamp M8 Pipe clamps Volvo & Saab clamps Volvo replacement hangers Volvo replacement hangers

Volvo replacement hangers Square clamps Ford clamps Universal hangers Universal hangers Exhaust kit for Volvo cat Replacement hangers Exhaust kit for Volvo cat Flat gaskets Stud bolts Universal replacement hangers

Semesterstängt vecka: 28-31, Closed for summer holiday, week: 28-31

   Incoterms eller international commerce terms är en serie av internationella handelstermer, standardiserade avtalsbegrepp, om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. De är grundläggande speciellt i internationella handelstransaktioner och överensstämmer bra med U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten. Incoterms uppdateras med jämna mellanrum för att avspegla förändrade förhållanden i världshandeln och ges ut av Internationella handelskammaren (ICC).
Referensmaterial: wikipedia, SE
Faktablad, PDF på Svenska:
 
GB flagga   Incoterms or international commercial terms are a series of international sales terms, published by International Chamber of Commerce (ICC) and widely used in international commercial transactions. They are used to divide transaction costs and responsibilities between buyer and seller and reflect state-of-the-art transportation practices. They closely correspond to the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The first version was introduced in 1936 and the present dates from 2000.
Reference material: wikipedia, GB
Fact sheet, PDF in English: