eibab.se
Automotive & Packaging World Wide

Tel: +46 (0) 431 75145

U-Bolts Pipe Conector Brackets for pipe clamps Clamps PSA Clamps M10 pipe clamp M8 Pipe clamps Volvo & Saab clamps Volvo replacement hangers Volvo replacement hangers

Volvo replacement hangers Square clamps Ford clamps Universal hangers Universal hangers Exhaust kit for Volvo cat Replacement hangers Exhaust kit for Volvo cat Flat gaskets Stud bolts Universal replacement hangers

   Incoterms eller international commerce terms är en serie av internationella handelstermer, standardiserade avtalsbegrepp, om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. De är grundläggande speciellt i internationella handelstransaktioner och överensstämmer bra med U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Referensmaterial: wikipedia, SE
 
GB flagga   Incoterms or international commercial terms are a series of international sales terms, published by International Chamber of Commerce (ICC) and widely used in international commercial transactions. They are used to divide transaction costs and responsibilities between buyer and seller and reflect state-of-the-art transportation practices. They closely correspond to the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The first version was introduced in 1936 and for the latest present one go to: wikipedia, GB