eibab.se
Automotive & Packaging World Wide

Tel: +46 (0) 431 75145

U-Bolts Pipe Conector Brackets for pipe clamps Clamps PSA Clamps M10 pipe clamp M8 Pipe clamps Volvo & Saab clamps Volvo replacement hangers Volvo replacement hangers

Volvo replacement hangers Square clamps Ford clamps Universal hangers Universal hangers Exhaust kit for Volvo cat Replacement hangers Exhaust kit for Volvo cat Flat gaskets Stud bolts Universal replacement hangers

SE flagga   1972 grundades Europa Import av Heinz Niemeyer som ett familjeföretag i Halmstad. Sortimentet i början bestod av avgassystem till VW Bubblan samt olika typer av varningsblinkers då fordonen på denna tiden inte var utrustade med dessa som standard.  Efterhand breddades vårt sortiment till att bla. omfatta delar till avgassystem. 1984 flyttade vi från Halmstad till Båstad och in i nya och större lokaler. Under denna period renodlade vi vårt sortiment till att enbart arbeta och utveckla monteringsdelar till avgassystem. Flytten resulterade i att vår stans och svetsavdelning kunde byggas ut med fler maskiner och verktyg. Slutligen, för att tillgodose kravet på kort ledtid från idé till färdig produkt, invigde vi under våren 2003 vår egen utvecklingsavdelning. Förutom att nu kunna ta fram nya artiklar kan vår utvecklingsavdelning också hjälpa till med att ta fram kundunika förpackningslösningar. Allt detta sammantaget gör idag Europa Import till en av de ledande aktörerna i Europa inom vårt produktområde med nöjda kunder både inom den fria eftermarknaden samt också som en stark samarbetspartner till OE handeln.

GB flagga   Europa Import was founded 1972 by Mr. Heinz Niemeyer as a family company in Halmstad. The range at the beginning consisted of exhaust systems for the VW Beetle and various types of warning lights when the vehicles at this time were not equipped with these as standard. Within time our range continiously enlarged and contained more than just parts for exhaust systems. In 1984 we moved to bigger and newer facilities in Båstad, 30 km south of Halmstad. During this periode our range of product was specialized to work just with assembling parts for exhaust systems. More space gave us also the opportunity to start building up our own stamping department with more tools and presses as well as a new welding department. Finally, to meet the demands for short lead time from concept to finished product, we inaugurated in the spring of 2003 our own development department. In addition to being able to develop new products in record time we can also help you to develop customer-unique packaging solutions. All these facts contribute to make Europa Import to one of the leading companies in Europe within our product range with customer satisfaction in both the independent aftermarket and also as a strong partner to the OE market.