eibab.se
Automotive & Packaging World Wide

Tel: +46 (0) 431 75145

U-Bolts Pipe Conector Brackets for pipe clamps Clamps PSA Clamps M10 pipe clamp M8 Pipe clamps Volvo & Saab clamps Volvo replacement hangers Volvo replacement hangers

Volvo replacement hangers Square clamps Ford clamps Universal hangers Universal hangers Exhaust kit for Volvo cat Replacement hangers Exhaust kit for Volvo cat Flat gaskets Stud bolts Universal replacement hangers

   Klicka på ikonen nedan för att ladda ner våra allmänna försäljningsvillkor. Viktigt är att dessa villkor är först och främst
avsedda för försäljning till företag och organisationer eftersom Köplagen är dispositiv. Dessa villkor gäller också vid
försäljning till konsument men då enbart om villkoren inte strider mot tvingande Svensk lagstiftning.
Länk till Svensk Författningssamling gällande: Konsumentköplagen / Distans- och hemförsäljningslagen / E-handelslagen
  
GB flagga   Click on icon below to download our general sales conditions. These terms are primarily applicable for sales to companies
and organizations, since the Swedish Sale of Goods Act is a permissive law. These terms are, however, also applicable on
sales to consumers as long as the terms are not in violation with Swedish mandatory consumer legislation, look above

under: "Länk till Svensk Författningssamling gällande:" 

General Sales Condition, PDF in English:                          Allmänna försäljningsvillkor, PDF på Svenska: