eibab.se
Automotive & Packaging World Wide

Tel: +46 (0) 431 75145

U-Bolts Pipe Conector Brackets for pipe clamps Clamps PSA Clamps M10 pipe clamp M8 Pipe clamps Volvo & Saab clamps Volvo replacement hangers Volvo replacement hangers

Volvo replacement hangers Square clamps Ford clamps Universal hangers Universal hangers Exhaust kit for Volvo cat Replacement hangers Exhaust kit for Volvo cat Flat gaskets Stud bolts Universal replacement hangers

   Barnen är vår framtid! Detta innebär att vi måste ta hand om vårt avfall på ett bra och riktigt sätt. Redan 1972, när Europa Import grundades, var en av våra grundprinciper att använda oss av återvunnet material i så stor utsträckning som möjligt. Detta följer med oss än idag när vi gör våra inköp av framförallt återvunnen well, kartong, plast och leveransemballage. Förutom detta försöker vi själva att samla in så mycket återvinningsbart material som är möjligt för vidare transport till godkända återvinningsanläggningar.

   


   The children are our future! This means that we must handle our waste in a good and proper manner. Already in 1972, when Europe Import was founded, one of our basic principles was to use recycled materials as widely as possible. This comes with us today as we make our purchases of mainly recycled well, cardboard, plastic and delivery packaging. We also try to collect as much recyclable material as possible for further transportation to approved recycling plants.

 
REACH - RoHS - SVHC
Klicka på ikonen för mer info / Click on icon for more info: